Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Ότι έχει σχέση με την Ορθοδοξία γενικότερα.
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Δημοσιεύσεις: 511
Εγγραφή: Τετ Μαρ 14, 2012 2:49 pm

Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ » Τρί Ιούλ 09, 2013 10:52 am

8/7/13
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τα σχέδια ίδρυσης Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών που προωθούν καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 8ῃ Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πληροφορούμεθα μετά βαθυτάτης θλίψεως ὅτι ἐλαχίστη θορυβοῦσα καί βερμπαλίζουσα μειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων Καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «προοδευτικαρίων» ἐπιχειρεῖ νά ἐπιβληθεῖ στήν δυστυχῶς ὑπνώττουσα μετά πολλῆς ὑποθερμίας πλειοψηφία τῶν ἐλλογιμωτάτων συναδέλφων τους, ἐπιδιώκουσα νά ὑλοποιήσει τό «ὅραμά» της γιά τήν ἔκπτωση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης σέ θρησκειολογικό μέ τήν ἀνίδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν. Δυστυχῶς γιά τούς ἐλλογιμωτάτους κ.κ. Καθηγητάς ἡ θρυλική πολυπολιτισμικότης ἀπεδείχθη στήν Εὐρωπαϊκή τουλάχιστον ἤπειρο σκέτη πομφόλυγα ὅπως ἀπεδείχθη πρόσφατα καί ἔμπονα στό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τήν Στοκχόλμη καί τήν στόχευση τοῦ «ὁράματός» τους τήν διεκδικοῦν μετά πολλῶν ἐπαίνων γνωστά διεθνιστικά κέντρα καί μυστικοπαθῆ ἱδρύματα ὡς λ.χ. τοῦ κ. Σόρος.


Διερωτώμεθα ἐφ’ ὅσον εἶναι δεδομένο ὅτι οἱ ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί δέν ἀγνοοῦν τόν ἀντιτριαδισμό τοῦ Ἰσλάμ, οὔτε ἀσφαλῶς τάς ὕβρεις του κατά τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου καί ἔχουν μελετήσει τά κορανικά χωρία κεφ. 112,3/4,169/19,36/20,93/5,77/9,31/10,69/21,30/23,93/25,2/43, 58/72,3 μέ τά ὁποῖα σαφῶς ἐπαναλαμβάνεται ἡ κατεγνωσμένη ἀντιτριαδική αἱρετική διδασκαλία τοῦ αἱρεσιάρχου Ἀρείου ἀπό τόν κοινό ὑποβολέα, Ἀρείου καί Μωάμεθ τόν Ἀρχέκακο καί βύθιο δράκοντα, μέ τί συνείδηση εἰσηγοῦνται κάτι τόσο φρικτό καί ἀποτρόπαιο στήν χώρα πού τό προοίμιο τοῦ Συντάγματος τῆς ὁποίας ἄρχεται μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Παναγίου Ὀνόματος τοῦ Παναχράντου Τριαδικοῦ Θεοῦ;
Πάντως μέ τήν ἴδια νοοτροπία καί ἀντίληψη θά ἦταν εὔλογο ἐφ’ ὅσον οἱ Ἐλλογιμώτατοι κκ Καθηγηταί ἐπιδιώκουν νά ἀναδειχθοῦν στήν ἱστορία καί τήν αἰωνιότητα «μέντορες καί ποδηγέται» τοῦ ἀντιτριαδισμοῦ νά ἀνιδρύσουν καί τμῆμα «βιβλικῶν σπουδῶν» τῆς ἀνωνύμου μετοχικῆς ἑταιρείας ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ πού φαίνεται θά λησμόνησε τήν ἀποστροφή της γιά τίς ἔννοιες Ἐκκλησία καί Χριστός καί αὐτοπροβάλλεταισήμερα ὡς «Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» γιατί τίς ἴδιες βλασφημίες ἐπανέλαβε καί ὁ ἱδρυτής της Κάρολος Ράσσελ καθώς καί τμῆμα σπουδῶν τῶν ἄλλων ἀντιτριαδιστῶν τῶν πρακτικιστῶν τῆς Χριστιανικῆς ἐπιστήμης τῆς Μαίρης Ἐντυ Μπέκερ καί τῆς αὐτοπροσδιοριζόμενης ὡς «Ἐκκλησίας τῶν ἁγίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ὑστέρας ἡμέρας» τοῦ Ἰωσήφ Σμίθ.
Προτείνομε δέ στούς ἐν λόγῳ ἐλλογιμωτάτους κκ Καθηγητάς τό νέο τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά ὀνομαστεῖ τιμῆς ἔνεκεν γιά τόν διδάκτορα τους «Τμῆμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν –Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος Γιαζίγ» καί σάν μότο τοῦ νέου Πανεπιστημικοῦ φορέα νά χρησιμοποιήσουν ἕνα τμῆμα τοῦ Κορανίου ἀπό τό κεφ. 47 στιχ. 4 «Ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε συγκρατοῦντες στερεά τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου»... Μποροῦν ἄριστα ἀκόμη νά ἐμπνέονται ἀπό τήν καταχώρηση στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς Μουσουλμανικῆς ἀδελφότητος στήν Αἴγυπτο τοῦ στενοῦ συνεργάτη τοῦ ἐκδιωχθέντος Ἰσλαμιστή Προέδρου Μόρσι κ. Ἐσάμ Ἀλ Χαντάντ πού ἔγραψε: «Τό μήνυμα πού πρέπει νά ἔχει ἀπήχηση σέ ὅλο τόν Μουσουλμανικό κόσμο εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ Δημοκρατία δέν εἶναι γιά τούς Μουσουλμάνους. Γι’ αὐτό ὁ Θεός μέ τήν σοφία του ἔδειξε σάν μόνο δρόμο τό σπαθί καί τή βία».
Μέ πού σεβασμό καί ἐκτίμηση στήν ἐπιστημοσύνη τους μποροῦν μήπως οἱ ἐν λόγῳ κκ Καθηγηταί νά μᾶς πληροφορήσουν γιά κάποιο ἀντίστοιχο παράδειγμα μουσουλμανικῆς θεολογικῆς σχολῆς παγκοσμίως πού νά διαθέτει τμῆμα Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σπουδῶν. Περιμένομε μέ ἀγωνία!
Ὁ Δομήτωρ καί Κύριος τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν παραβολικό Του λόγο περιέγραψε καταστάσεις σάν τήν παραπάνω καί προσδιόρισε τά προσόντα πού ἀπαιτοῦνται. Γιά περισσότερα παραπέμπουμε στήν σχετική παραβολή Λουκ. 18,2.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


http://www.impantokratoros.gr/3AB36712.el.aspx
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου αύτη έστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα...αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται»

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Δημοσιεύσεις: 511
Εγγραφή: Τετ Μαρ 14, 2012 2:49 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ » Τρί Ιούλ 09, 2013 10:55 am

επιστολή Μητρ. Πειρ. Σεραφ στον Πατριάρχη περί οικουμενισμού

viewtopic.php?f=17&t=4089
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου αύτη έστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα...αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται»

Άβαταρ μέλους
aposal
Δημοσιεύσεις: 3270
Εγγραφή: Τετ Ιαν 26, 2011 9:59 am
Τοποθεσία: Απόστολος @ Άγιος Δημήτριος (τ. Μπραχάμι)

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από aposal » Τρί Ιούλ 09, 2013 9:40 pm

Η αναφορά στον μακαριστού Γέροντα και οι λόγοι του τελευταίου ακόμα συγκινούν!
Μελίζεται και διαμερίζεται ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εσθιόμενος και μηδέποτε δαπανώμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζων (απόσπασμα από τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου).

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Δημοσιεύσεις: 511
Εγγραφή: Τετ Μαρ 14, 2012 2:49 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ » Παρ Ιούλ 12, 2013 11:00 pm

Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς: Κατάργηση της Κυριακής κατ' εντολήν του Εβραϊκού Λόμπυ

Μητροπολίτης Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τελικά ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. Ἔγινε ὁ Ἠρόστρατος πού στό Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου τοῦ 321 ὁ ἅγιος Ἰσαπόστολος καί Θεόστεπτος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας.
Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία. Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αὐγούστου ἐ.ἔ. γιά τήν ὁποία ἀγωνίζετο ἐπί μῆνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά ἡ πρόσκλησις ἦρθε καί τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος ἀφ’ ἑνός ἡ ἀπόμείωση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀφ’ ἑτέρου νά σαρώσουν ὅλα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑβραϊκῶν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές ἁλυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς τοῦ νομοθετήματος τοῦ κ. Χατζηγάκη καί τῆς συντροφίας του. Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ἀποδειχθεῖ σέ κάποια χρόνια ὅπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.

Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς ΠΔ εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους. Ἡ Κυριακή σάν κατ’ ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).

Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.

Ὅλη αὐτή ἡ τόσο ἱερά ὑπόθεση, κατά τόν ἐκσυγχρονιστή Ὑπουργό κ. Χατζηδάκη «κρατᾶ τήν χώρα στό παρελθόν» ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἔρχεται ὁ κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εἰσαγάγη στό μέλλον (!!!), ὑπενθυμίζων δυστυχῶς δι’ αὐτόν μέ τίς ἐνέργειες καί τά λόγια του ἀναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ διδάχου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος πέραν τῶν ἄλλων τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐμισήθη θανασίμως ὑπό τῶν τότε Ἑβραίων τῶν Ἰωαννίνων. Ἔγραψε πρός τόν ἀδελφό του Χρύσανθο τό ἀποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ἦταν τραγική ἀλήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ ἱκανά ἀργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου ἐπέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτου καί ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη «κρεμασθείς ἐκ δένδρου» τήν 24/8/1779. Αὐτοί οἱ συνειρμοί προκαλοῦνται ἐκ τῶν θέσεων τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καί βέβαια οἱ ἰσχυρισμοί του καταρρίπτονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀγορά δέν πάσχει ἀπό ὧρες λειτουργίας ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ρευστότητος!!!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πού πλέον ἀποτελοῦν casus beli γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Φαλήρου καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ἀνακοινώνει τά κάτωθι:

1. Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικῶν δηλώσεων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Β΄ καί ἡ Σεπτή Διαρκής Ἱ. Σύνοδος διά τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ.

2. Καλεῖ ἄμεσα τούς Βουλευτές καί ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραιῶς νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί θά γίνη αἴτιο μεγάλων δεινῶν τῆς Πατρίδος.

3. Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

4. Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ἀναλογισθοῦν τήν πολιτική τύχη τῆς τ. Ὑπουργοῦ κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί τοῦ Πειραιώτη Ὑφυπουργοῦ κ. Γεωργίου Καλοῦ, τῶν «ἀρχιτεκτόνων» τῆς ἐκδιώξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα μέ τήν πνευματικά ἐγκληματική Ἐγκύκλιο τοῦ εἰδικοῦ τους Γραμματέως κ. Ράμμα.

5. Παρακαλεῖ ἀδελφικῶς τούς Ἁγιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.

6. Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν ἀκάματο ἀγωνιστή καί φρυκτωρό Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐζήτησε τήν ἔκτακτο σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


http://www.impantokratoros.gr/C9CA8E7B.el.aspx
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου αύτη έστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα...αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται»

Thalassinos
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: Τετ Ιαν 26, 2011 3:02 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από Thalassinos » Παρ Ιούλ 12, 2013 11:18 pm

ΜΙΧΣ έγραψε:Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς: Κατάργηση της Κυριακής κατ' εντολήν του Εβραϊκού Λόμπυ

Μητροπολίτης Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com


Ἐν Πειραιεῖ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τελικά ὁ Ὑπουργός Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. Ἔγινε ὁ Ἠρόστρατος πού στό Ὀρθόδοξο Γένος τῶν Ἑλλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ἀποϊεροποίηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου τοῦ 321 ὁ ἅγιος Ἰσαπόστολος καί Θεόστεπτος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας.
Ἀλλά ὁ σύγχρονος αὐτός Ἠρόστρατος δέν εἶναι μόνος του, οὔτε ἐνεργεῖ ἀπό ἰδίᾳ πρωτοβουλία. Ἔχει τήν συναίνεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας καί τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβέρνησης καί δημιουργεῖ εὐλόγους συνειρμούς ἡ ταυτόχρονη ἀναγγελία τῆς προσκλήσεως τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ἀπό τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ὀμπάμα στίς 8 Αὐγούστου ἐ.ἔ. γιά τήν ὁποία ἀγωνίζετο ἐπί μῆνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ τῶν ΗΠΑ, ὅπως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά ἡ πρόσκλησις ἦρθε καί τό ἀντίτιμο πληρώνεται καί εἶναι ἡ ἀποϊεροποίηση καί ἡ κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά νά ἐπιτευχθῆ διπλός στόχος ἀφ’ ἑνός ἡ ἀπόμείωση τῆς Ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων καί ἀφ’ ἑτέρου νά σαρώσουν ὅλα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑβραϊκῶν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές ἁλυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς τοῦ νομοθετήματος τοῦ κ. Χατζηγάκη καί τῆς συντροφίας του. Ἐντολοδόχοι λοιπόν οἱ ἀνωτέρω κ.κ., ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ἐνέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δῆθεν τούς μικρομεσαίους ἐμπόρους ἐνῶ ἐκείνοι μέ ἀδιάψευστα στοιχεῖα στήν διαπασών ὀρύονται ὅτι θά καταστραφοῦν καί πού θά ἀποδειχθεῖ σέ κάποια χρόνια ὅπως ἀποδείχθηκε ἡ ἄθλια ἐνέργεια τοῦ Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων ὅτι ἦταν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη ἀδιάψευστη μαρτυρία τῆς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.

Ὁ ἑορτασμός μιᾶς ἡμέρας ἀναπαύσεως τῆς ἑβδομάδος ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), ἔτσι τό Σάββατο διά τοῦ Νόμου τῆς ΠΔ εἰσῆλθε ὡς «ἡμέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεῖα, δηλ. ἀποχή ἀπό τίς ἐργασίες καί ἰδιαίτερη λατρεία τοῦ Θεοῦ. Τή θέση τοῦ Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε ἡ Κυριακή (Ἀποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος κατά τήν ὁποία ἀνεστήθη ὁ Κύριος ἐκ τοῦ Τάφου, δημιούργησε τό ἀναστάσιμο φῶς καί ἀπέστειλε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά ἐπιφοιτήση στούς Ἀποστόλους. Ἡ Κυριακή σάν κατ’ ἐξοχήν «ἡμέρα τοῦ Κυρίου» ὑπενθυμίζει τόν ἐρχόμενο Χριστό σάν ἀνατέλλοντα ἥλιο, ὁ Ὁποῖος θά ἔλθῃ νά ἀποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν ἀφόρητη ὑποκρισία. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου λέγει ὁ Ἱ. Αὐγουστῖνος ὑπόσχεται σέ ὅλους μας τήν αἰώνια ἡμέρα καί τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἀρχαιοτάτη ἑορτή τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται στό Εὐαγγέλιο, ὡς ἡ «μία τῶν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου ὀνομάζεται Κυριακή ἡμέρα (Ἀποκαλ. α΄10).

Οἱ μαρτυρίες γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν ἐπιστολή Βαρνάβα ὀνομάζεται «8η ἡμέρα», ὁ δέ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τῆς Ἐκκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζῶντες ἐν ᾗ καί ἡ ζωή ἡμῶν ἀνέτειλε δι΄ Αὐτοῦ» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ. ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν Ἀπολογία του πρός τόν Ρωμαῖο Αὐτοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τοῦ ἡλίου ἡμέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιῶν γιά τήν Κυριακή τόν ὅρο «ἡλίου ἡμέρα», ὁ ὁποῖος παρέμεινε σέ ὁρισμένες Εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως στήν Ἀγγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν εἰρήνη τοῦ Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρῶτο νόμο του στίς 7/3/321 ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη ὡς ἡμέρα ἀναπαύσεως, ἀγαλλιάσεως, θείας λατρείας καί ἀγαθοεργίας ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, ἡ «σεβαστή ἡμέρα τοῦ ἡλίου» ὅπως τήν ἀποκαλοῦσε, ἡ δέ ἐν Λαοδικείᾳ Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ὥρισε «οὐ δεῖ χριστιανούς ἰουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμῶντες σχολάζειν ὡς χριστιανοί». Τό νόμο τοῦ Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» ἐπεκύρωσε καί ὁ διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.

Ὅλη αὐτή ἡ τόσο ἱερά ὑπόθεση, κατά τόν ἐκσυγχρονιστή Ὑπουργό κ. Χατζηδάκη «κρατᾶ τήν χώρα στό παρελθόν» ὅπως εἶχε δηλώσει καί ἔρχεται ὁ κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εἰσαγάγη στό μέλλον (!!!), ὑπενθυμίζων δυστυχῶς δι’ αὐτόν μέ τίς ἐνέργειες καί τά λόγια του ἀναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ ἀπαγχονισμοῦ τοῦ διδάχου τοῦ Γένους Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (1714-1779) ὁ ὁποῖος ὑπερασπιζόμενος πέραν τῶν ἄλλων τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς ἐμισήθη θανασίμως ὑπό τῶν τότε Ἑβραίων τῶν Ἰωαννίνων. Ἔγραψε πρός τόν ἀδελφό του Χρύσανθο τό ἀποκαλυπτικό: «χιλιάδες ἑβραῖοι θέλουν τόν θάνατό μου καί ἕνας ὄχι» καί ἦταν τραγική ἀλήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ ἱκανά ἀργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασᾶ τοῦ Βερατίου ἐπέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος τοῦ μεγάλου ἐθνεγέρτου καί ἰσαποστόλου ὁ ὁποῖος ἐτελειώθη «κρεμασθείς ἐκ δένδρου» τήν 24/8/1779. Αὐτοί οἱ συνειρμοί προκαλοῦνται ἐκ τῶν θέσεων τοῦ κ. Ὑπουργοῦ καί βέβαια οἱ ἰσχυρισμοί του καταρρίπτονται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἀγορά δέν πάσχει ἀπό ὧρες λειτουργίας ἀλλά ἀπό ἔλλειψη ρευστότητος!!!

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω πού πλέον ἀποτελοῦν casus beli γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς, Φαλήρου καί Ἁγ. Ἰωάννου Ρέντη ἀνακοινώνει τά κάτωθι:

1. Καλεῖ ἄμεσα τήν Κυβέρνηση νά ἀποσύρη τό ἐπαίσχυντο αὐτό προδοτικό κατά τοῦ Γένους καί ἀπαράδετο νομοθέτημα τό ὁποῖο ἔχει ἤδη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικῶν δηλώσεων ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ὁ Β΄ καί ἡ Σεπτή Διαρκής Ἱ. Σύνοδος διά τοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ.

2. Καλεῖ ἄμεσα τούς Βουλευτές καί ἐκπροσώπους τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα τῆς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραιῶς νά δηλώσουν ἄμεσα τήν πλήρη ἀντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει ὁπωσδήποτε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί θά γίνη αἴτιο μεγάλων δεινῶν τῆς Πατρίδος.

3. Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

4. Καλεῖ τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ἀναλογισθοῦν τήν πολιτική τύχη τῆς τ. Ὑπουργοῦ κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί τοῦ Πειραιώτη Ὑφυπουργοῦ κ. Γεωργίου Καλοῦ, τῶν «ἀρχιτεκτόνων» τῆς ἐκδιώξεως τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα μέ τήν πνευματικά ἐγκληματική Ἐγκύκλιο τοῦ εἰδικοῦ τους Γραμματέως κ. Ράμμα.

5. Παρακαλεῖ ἀδελφικῶς τούς Ἁγιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά πράξουν τά ὅμοια γιά τήν ἀποτροπή αὐτοῦ τοῦ κακουργήματος.

6. Συγχαίρει δημοσίᾳ τόν ἀκάματο ἀγωνιστή καί φρυκτωρό Ἱεράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ὁ ὁποῖος ἤδη ἐζήτησε τήν ἔκτακτο σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


http://www.impantokratoros.gr/C9CA8E7B.el.aspx
http://www.romfea.gr/epikairotita/17960 ... 2-08-59-47

Thalassinos
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: Τετ Ιαν 26, 2011 3:02 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από Thalassinos » Παρ Ιούλ 12, 2013 11:43 pm

Το επιτίμιο της ακοινωνησίας επέβαλε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μολδαβίας στους κυβερνώντες για τον «αντιρατσιστικό νόμο» που ψηφίστηκε από την Μολδαβική Βουλή


Το επιτίμιο της ακοινωνησίας επέβαλε στους κυβερνώντες την χώρα η Ι.Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας στην συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2013. Αιτία ο «αντιρατσιστικός νόμος»που ψηφίστηκε από την Μολδαβική Βουλή στις 25 Μαίου 2012. Παρόλες τις εκκλήσεις της Εκκλησίας να αναθεωρηθεί τουλάχιστον ο νόμος που αφορά στις διακρίσεις(σ.σ.θυματοποίηση συγκεκριμένης ομάδας ή προσώπου εξαιτίας του γενετήσιου-σεξουαλικού προσανατολισμού τους), η κυβέρνηση την αγνόησε πλήρως. Ας δούμε την απόφαση της Συνόδου.

«Έχοντας το καθήκον να αντιτασσόμαστε στην εξάπλωση της αμαρτίας ,η σημερινή κατάσταση μας ζητάει να διαλέξουμε μεταξύ του αιωνίου Χριστού και της πρόσκαιρης κυβέρνησης που ψηφίζει αντιχριστιανικές νομοθεσίες.

Σίγουρα εμείς διαλέγουμε τον πρώτο δρόμο.Η εξέλιξη των πραγμάτων μας κάνει να εκφράσουμε την αντίθεση μας και να διαχωρίσουμε την θέση μας από αυτούς που φανερά διώκουν την Εκκλησία του Χριστού και επικαλούμαστε για καθαρά θεραπευτικούς σκοπούς την κανονική παράδοση της επιβολής του επιτιμίου της ακοινωνησίας μέχρι να συνετιστούν.Με αυτή μας την απόφαση οι κυβερνώντες δεν θα μπορέσουν να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων και έπειτα ανάλογα με την μετάνοιά τους θα γίνουν δεκτοί»

ortodoxliber &proskynitis

Ο αντιρατσιστικός νόμος στην Μολδαβία (μεταξύ άλλων) επιτρέπει στους ομοφυλόφιλους να υιοθετούν παιδιά και να παντρεύονται.Eπιβάλλει τσουχτερα πρόστιμα και φυλάκιση σε όσους πουν κάτι εναντίον τους ή σε όποιον αρνηθεί κάποια υπηρεσία.(Συνεπώς αύριο μεθαύριο εάν πάνε 2 από αυτούς στην εκκλησία και ζητήσουν να παντρευτούν και ο ιερέας αρνηθεί τότε θα φυλακιστεί ).

Εισήχθη στο λύκειο το βιβλίο της Larousse‘’Σεξουαλική ζωή’’το οποίο προωθεί την ομοφυλοφιλία και περιέχει πολλές άσεμνες φωτογραφίες και θα διδάσκεται υποχρεωτικά..Επίσης από το νηπιαγωγείο τα παιδιά θα μαθαίνουν για την ομοφυλοφιλία.Οι γονείς που θα εκφράζουν την αντίθεσή τους θα φυλακίζονται.

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Δημοσιεύσεις: 511
Εγγραφή: Τετ Μαρ 14, 2012 2:49 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ » Δευ Ιούλ 15, 2013 7:07 pm

Του Αιμίλιου Πολυγένη | Romfea.gr

Αντίθετος με την "γραμμή" του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι όσοι βουλευτές ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την Κυριακή αργία να μην ξαναπατήσουν στην Εκκλησία, δήλωσε στο Ράδιο Maximum ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος.

"Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό! Η Εκκλησία δεν είναι το σπίτι του πατέρα μας, για να διώχνουμε όποιον θέλουμε από μέσα. Η Εκκλησία είναι του Χριστού και σ΄αυτήν ανήκουμε όλοι, οι αμαρτωλοί ακόμη και οι αντίθετοι", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Άνθιμος.

Επίσης ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως συμπλήρωσε: "Δεν μπορώ να συμφώνησω με μια τέτοια γραμμή!"

Στη συνέχεια ο κ. Άνθιμος αναφέρθηκε στο θέμα της Κυριακής, καθώς και στην λειτουργία των λεγόμενων πολυκαταστημάτων.

"Η πρακτική των πολυκαταστημάτων είναι που κατέστρεψε τους επαγγελματίες σε κάθε πόλη. Άνοιγε ένα μεγάλο κατάστημα, μας θάμπωνε που θα έπαιρνε μέσα 20 - 30 πωλητές, αλλά δεν υπολογίζαμε πως τα μικροκαταστήματα στην γειτονιά θα έκλειναν εξαιτίας τους. Αφού έπαιρναν τα χρήματα από εδώ και τα στέλνανε στο εξωτερικό, αυτό ήταν η καταστροφή μας", ανέφερε ο κ. Άνθιμος.

Σε άλλο σημείο τόνισε: "Σιγά - σιγά αυτά τα καταστήματα άρχισαν να λειτουργούν όπως στο εξωτερικό και την Κυριακή με μόνο σκοπό το κέρδος, χωρίς να τους ενδιαφέρει η αργία της Κυριακής."

"Άρχισε και εδώ στην πατρίδα μας, αυτό το φαινόμενο σε μια εποχή που όλα καταργούνται και ισοπεδώνονται. Να καταργήσουμε την ιστορία, τα θρησκευτικά στα σχολεία και τώρα και την Κυριακή. Αυτή είναι η αμαρτία μας, φταίμε όλοι που θέλαμε να κάνουμε τους εκσυγχρονιστές και τους νεοτεριστές", υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ιστορία της Κυριακής η οποία ξεκινά από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος για πρώτη φορά θέσπισε μια ημέρα της εβδομάδος να είναι κενή, ώστε να μην εργάζονται οι άνθρωποι αλλά να τιμούν τον Θεό.


http://romfea.gr/epikairotita/18016-2013-07-15-11-25-40


==========
ΜΙΧΣ: Αλλιώτικα είναι τα πράγματα σε μία χώρα όπου η Ορθοδοξία είναι μειονότητα της μειονότητος και αλλιώτικα είναι σε μία χώρα που ακόμη... είμαστε "πλειοψηφία" Άλλες υποχωρήσεις γίνονται εκεί που χρειάζεται μεγάλη οικονομία...
Στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα ειδικά, χρειάζεται να παρθούν και δύσκολες αποφάσεις. Έχει φτάσει πλέον ο κόμπος στο χτένι και θυμίζουμε κατάσταση Άλωσης της Πόλης... σε λίγο θα ακούσουμε Εάλω η Ελλάς εάν δεν κάνουμε κάτι να δείξουμε μετάνοια και να ζητήσουμε συγνώμη από τον Θεό.

Δύσκολες αποφάσεις, μόνο καθαρές καρδιές και νους υγιής θα λάμψει στις αποφάσεις που παίρνονται πλέον

Ο Θεός βοηθός. Εύχομαι φώτιση σε όλους γιατί δεν πάμε καθόλου καλά. Καλή δύναμη!
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου αύτη έστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα...αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται»

Άβαταρ μέλους
ΜΙΧΣ
Δημοσιεύσεις: 511
Εγγραφή: Τετ Μαρ 14, 2012 2:49 pm

Re: Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείφ επίκαιρες ανακοινώσεις

Δημοσίευση από ΜΙΧΣ » Δευ Ιούλ 15, 2013 11:12 pmΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Λαμίας
Πλατ. Αθαν. Διάκου 9 – 351 00 ΛΑΜΙΑ


«ΜΩΡΑΙΝΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΟΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ ΑΠΟΛΕΣΑΙ»


Το Νομοσχέδιο για την Κατάργηση της Κυριακής Αργίας είναι:

1. αντιευαγγελικό, γιατί καταστρατηγεί την Τετάρτη Εντολή του Δεκαλόγου και την τιμήν της Κυριακής Ημέρας που αναγνωρίζεται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη

2. αντικανονικό, γιατί οι ιεροί κανόνες επιβάλλουν επιτίμια σε όποιον δεν τιμά την Κυριακή και διδάσκει και νομοθετεί κατά παράβαση της Εντολής του Κυρίου

3. αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα της Ορθοδόξου Ελλάδος προστατεύει τους ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και τιμωρεί όσους τους παραβαίνουν

4. αντιπαραδοσιακό, γιατί επί αιώνες οι Ορθόδοξοι Έλληνες, ακόμη και επί τουρκοκρατίας, ακόμη και στη διασπορά της ξενιτειάς, μαζευόντουσαν στην Εκκλησία και στο Ναό για να λατρεύσουν το Θεό τους

5. αντιγραφικό και αντιπατερικό, διότι από την εποχή των αποστόλων και μετά, καθόλη την πατερική διαχρονία, την Κυριακή ετελείτο η Θεία Ευχαριστία και λάτρευαν τον Αληθινό Θεό οι πιστοί

6. αντιανθρώπινο και εξοντωτικό, διότι ο άνθρωπος δεν αντέχει σε συνεχή εβδομαδιαία εργασία, όπως και στο παρελθόν έχει αποδειχθεί, κατά τη Γαλλική Επανάσταση

7. αντιοικογενειακό, διότι διαλύει τη συνοχή της οικογένειας και δεν της χαρίζει τη μόνη μέρα που παραδοσιακά την είχε για τη σύναξή της γύρω από το μεσημβρινό τραπέζι

8. ανθελληνικό, διότι προτιμά τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά αιρετικά και πολυπολιτισμικά δρώμενα μη λαμβάνοντας υπόψη το ύφος και το ήθος και την ιδιαιτερότητα της ελληνικής ψυχής

9. αντιδημοκρατικό, διότι όπως και για πολλά άλλα θέματα, έτσι και γι΄ αυτό δεν ερωτάται ο ελληνικός λαός, τη στιγμή μάλιστα που οι εμπορικοί σύλλογοι έχουν εκφρασθεί αρνητικά

10. υποκριτικό, διότι από το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή ασφαλώς δεν θα προέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη, μάλλον δε το κλείσιμο από εξάντληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα ολοκληρωθεί και το γιγάντωμα των πολυεθνικών θα επεκταθεί

11. αντιεκκλησιαστικό, διότι τις Κυριακές είναι η μέρα που συνάζεται το εκκλησιαστικό σώμα γύρω από τη Θεία Ευχαριστία και τον Επίσκοπο στο Μέγα Μυστήριο της Εκκλησίας

12. επικίνδυνο, διότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό στο έπακρο και θα αποθηριοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις εισάγοντας εξευτελιστικούς όρους εργασίας και αμοιβής με τέτοια ανεργία που έχουμε

13. ύπουλο, διότι όπως και στο παρελθόν έτσι και στο μέλλον πολλά νομοσχέδια αλλάζουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και δέχονται ένα πλήθος επεμβάσεων εν μια νυκτί. Παράδειγμα: οι δύο Κυριακές οι εργάσιμες, που κακώς είχαμε μέχρι τώρα, έγιναν ξαφνικά επτά! Μέχρι και η Κυριακή των Βαίων!

14. αντιλαϊκό, διότι παίζει στην κυριολεξία με τον πόνο του λαού, του οποίου έχουν σπάσει την πλάτη από τα ασήκωτα βάρη και τις φορολογίες και τώρα του πετάνε ένα ξεροκόμματο, για να του κλέψουν και την ψυχή

15. αντίχριστο και βλάσφημο, γιατί δε σέβεται την Ανάσταση του Κυρίου μας, την οποία τιμάμε 52 Κυριακές το χρόνο και τις οποίες Κυριακές τις αφήνει ελεύθερες για εργασία, δίνοντας τροφή στην ασέβεια

16. ξενόφερτο και δουλικό, διότι προτιμά να μη τα χαλάσει με τις μειονότητες και τους λαθρομετανάστες και δεν συγκινείται από την ευαισθησία και την πίστη του λαού μας

17. διχαστικό, διότι μεταθέτει στις τοπικές κοινωνίες το πρόβλημα και επιφορτίζει τις τοπικές αυτοδιοικήσεις να ρυθμίσουν τα ωράρια. Καταλαβαίνουμε τι θα γίνεται εκεί που θα διαφοροποιούνται οι γειτονικοί δήμοι ή εκεί που θα έχουμε δημάρχους που δε θα φοβούνται το Θεό και δεν θα ντρέπονται τον άνθρωπο…

18. δολοφονικό, διότι η κούραση, ο ανταγωνισμός και η επιβάρυνση δεν θα συμβάλουν στην ψυχική αποφόρτιση των Ελλήνων, με αποτέλεσμα νάχουμε αυτοκτονίες και Κυριακή.

19. ασεβές και ανιστόρητο, διότι αγνοεί τους αγώνες των αγίων που πολλοί θυσίασαν ακόμη και τη ζωή τους για την Ημέρα του Κυρίου, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

20. καταστροφικό και σατανικό, διότι την Κυριακή ημέρα φροντίζουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την ψυχή τους, διαβάζουν, προσεύχονται, εκκλησιάζονται, ακροώνται του θείου λόγου, αγαθοεργούν και δυστυχώς με αυτό το νομοσχέδιο διαλύονται όλα τα καλά έργα που οδηγούν στη σωτηρία

21. αντιμυστηριακό, διότι τις Κυριακές πολλοί πάνε σε μοναστήρια, εξομολογούνται, κοινωνούν, παντρεύονται και βαπτίζουν τα παιδιά τους...

22. ψευδές, διότι αυτά που λένε: σε εθελοντική βάση και μετά τη θεία λειτουργία, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Ξέρουμε πως ξεκινάει κάθε μέρα και ο άλλος δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου και τη δυνατότητα για αλλαγές μέσα στη μέρα

23. άνανδρο, γιατί ενώ δεν είχαν το σθένος να τα βάλουν με την Εκκλησία και δήθεν της έκαναν χάρη που δεν έκοψαν μισθούς και συντάξεις σε κληρικούς και δεν πείραξαν την περιουσία της, ξεχνώντας το κοινωνικό της έργο, έρχονται τώρα να την χτυπήσουν πλάγια και ύπουλα

24. αντικοινοβουλευτικό, διότι ξέρουμε όλο αυτό τον τελευταίο καιρό πως ψηφίζονται εν μια νυκτί νομοσχέδια, ποια κομματική νοοτροπία και πειθαρχία απαιτείται, πως ξεπετάγονται με τη διαδικασία του επείγοντος νόμοι και αποφάσεις, αναγκάζοντας τους βουλευτές να ψηφίζουν παρά συνείδηση

25. άδικο και αισχρό, διότι έχουν αφήσει τράπεζες, κόμματα, κανάλια, συμβούλους και επιτροπές, εν μέσω κρίσεως απείραχτους, και να χρωστάνε μάλιστα, κι έρχονται τώρα ασεβώντας σε μια πανάρχαια εντολή του Θεού να παίξουν το πολιτικό τους παιγνίδι.

«ΟΣ ΕΑΝ ΟΥΝ ΛΥΣΗ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ» (Ματθ. ε΄ 18)

-----------

http://www.impantokratoros.gr/E5F9009F.el.aspx
«Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη τη καρδία σου και εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου αύτη έστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα...αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν έν ταύταις ταίς δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται»

Απάντηση

Επιστροφή στο “Ορθοδοξία”